Informacje o firme

MD.SKLEP.PL to platforma marketingowo-sprzedażowo-edukacyjna w obszarze innowacyjnego leczenia poszpitalnego i profilaktyki chorób cywilizacyjnych prowadzona przez Instytut Medycyny Innowacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25 lok. 4. Instytut wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:677-15-49-939. Celem projektu jest prowadzenie edukacji pacjentów i personelu medycznego, działań marketingowo-informacyjnych, sprzedaży produktów, a także wspieranie i rozwój firm innowacyjnych w obszarze medycyny i zdrowia oraz umożliwianie inwestycji w rozwój nowych produktów i usług. Instytut Medycyny Innowacyjnej prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy, a także przez dystrybutorów i tworzone w tym celu sieci sprzedaży.